VÝSTROJ NÁRODNÍ DOMOBRANY

Výstroj si domobranec pořizuje na vlastní náklady. Tvoří ji civilní oblečení nebo doporučený stejnokroj, pevná obuv, batoh, dalekohled, svítilna, mobilní telefon, vysílačka, modul GPS/GLONASS, prostředky osobní ochrany a další výstrojní doplňky osobní volby. Platí, že v rámci skupiny by měly být uniformy jednotné. Jednotícím výstrojním doplňkem skupin Národní domobrany je rukávová nášivka. Rada průběžně doporučuje některé konkrétní výstrojní součásti ve formě Výstrojního řádu, nechává však na úvaze a možnostech domobranců, jakou výstroj si zvolí.

 

VÝSTROJNÍ ŘÁD

Doporučený stejnokroj domobrance a jeho označení je stanovuje tento

______________________________

>> VÝSTROJNÍ ŘÁD <<
______________________________

Veškeré označení stejnokroje (nášivky, odznaky) lze získat dle postupů popsaných v sekci NÁŠIVKA.

 

SYMBOLIKA NÁRODNÍ DOMOBRANY

Symbolem Národní domobrany je lví hlava se zkříženými meči. Lev je odvěkým symbolem českého státu, reprezentuje sílu a odvahu, je skutečným vládcem svého teritoria. Zkřížené meče jsou tradičním bojovým symbolem a domobrancům připomínají nezbytnost neustálé připravenosti k obraně domoviny.
 

BROŽURA KE STAŽENÍ