DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

V pondělí 4. září 2017 si připomínáme 75 let uplynulých od smrti vladyky Gorazda, biskupa pravoslavné církve v předválečném Československu.

Hrdinové nejsou jen ti, kteří bojují v první linii, ale také ti, kteří jim pomáhají a riskují tak svoje pohodlí, bezpečí a životy. Když Gorazd dne 15. března 1939 zasmušile pozoroval německé okupanty projíždějící ulicemi Prahy, řekl: "Musíme nyní něco dělat. Národ musí poznat, že milujeme svůj stát nejen slovy, nýbrž i skutky, že jsme opravdu národní církví." A za tři roky poté, v jednom z nejtěžších období našich novodobých dějin, společně se svými spolupracovníky, tato slova také ve skutky proměnil.

Ředitel redakce Parlamentních listů Jaroslav Polanský znovu veřejně potvrdil svá slova o "vyhlazení" Nely Liskové a Národní domobrany jako takové a pokračuje tak ve svém agresivním, profesionálně neobhajitelném přístupu k naší autentické občanské iniciativě. Jeho nadřízení a majitelé Parlamentních listů k celé kauze zatím mlčí.

Nedlouho poté, co J. Polanský představitelku rady Národní domobrany Nelu Liskovou obtěžoval oplzlými zprávami zasílanými přes sociální síť Facebook a byl odkázán do patřičných mezí, Parlamentní listy začaly odmítat její, do té doby čtenáři vyhledávané a hojně čtené příspěvky. Přestože dříve redaktoři po Nele Liskové sami opakovaně požadovali zasílání nových článků a zajímali se o to, kdy napíše další, Parlamentní listy najednou přestaly referovat o jejích politických aktivitách a potažmo o aktivitách nezávislé občanské iniciativy Národní domobrana.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se ohlíží za zákeřnou hromadnou vraždou spáchanou islámskými teroristy v ulicích Barcelony.

„Před několika dny najeli do davu lidí v Barceloně islámští teroristé autem a zabili čtrnáct osob. Byl to další útok z mnoha podobných, k jakým došlo od počátku migrační krize. Při tryzně za oběti útoku objal otec zabitého dítěte na důkaz odpuštění a usmíření imáma, muslimského duchovního. Evropa stojí na křesťanských základech a proto by snad byli někteří lidé dokonce ochotni říci – Ano, je psáno „Udeří-li tě kdo v pravou tvář, nastav levou!“ Ale platí tohle vždy? Teď také? Není snadné říci, co je správné v takové chvíli udělat. Ale je jasné, co je správné neudělat – správné je neobejmout!

Před několika dny jsme zaznamenali veřejně přístupnou konverzaci ředitele redakce Parlamentních listů Jaroslava Polanského z 28. července 2017 (jeho facebookový profil najdete zde: https://www.facebook.com/Jarda.Polansky) s bulvárníkem Pavlem Novotným a vydavatelem "Vlasteneckých" novin Radkem Veličkou. (V případě, že by pan Polanský svůj příspěvek a vlastní komentáře pod ním odstranil, najdete je zde: http://nezaujaty-reditel-redakce-parlamentnich-listu.webnod….) Tato, jinak vcelku nezajímavá komunikace vedená na úrovni 5. třídy obecné školy nás přiměla k názoru, že jsme pravděpodobně zjistili pravý důvod bezmála rok a půl trvající mediální blokády představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové (a Národní domobrany jako takové) na Parlamentních listech.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ