DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitelé rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel a por. v.v. PhDr. František Krejča stručně k blížícím se říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny. Zajištění kolektivní bezpečnosti občanů a obranyschopnosti republiky, ochrana státní hranice, návrat nerostného bohatství do rukou státu a další klíčová témata by měla zajímat každého rozumného a odpovědného občana a ovlivnit jeho volbu. Národní domobrana volby nepřeceňuje, ale doporučuje, aby se jich občané v co největším počtu zúčastnili.

https://www.youtube.com/watch?v=WwkGz1PCwVw

Hodinový rozhovor s představitelkou rady Národní domobrany Nelou Liskovou si můžete naladit v pondělí 9. října 2017 v 19:00 hodin na Svobodném vysílači: http://www.svobodny-vysilac.cz/.

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková před několika dny poskytla rozhovor Sputniku ČR. Přečíst si jej můžete zde: https://cz.sputniknews.com/…/201709266040631-zastoupeni-dl…/.

Vážení domobranci a sympatizanti,

Národní domobrana je nezávislou iniciatiivou občanů, domobranců. Veškerá domobranecká činnost se odvíjí především od osobní iniciativy a aktivity každého jednotlivého domobrance, který se (vyplněním KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE DOMOBRANCE) hlásí ke společným cíům a směrům vlastenectví a domobranectví v České republice, stanovenému v DEKLARACI RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY a navazujících dokumentech. Hlavními informačními kanály Rady Národní domobrany pro veřejné šíření domobraneckých myšlenek jsou webové stránky a profily na sociálních sítích (Facebook a Vkontakte), pro aktivní domobrance navíc pravidelně zasílaný DOMOBRANECKÝ INFOMAIL (vždy kolem 5.dne v měsíci).

Pro vlastní aktivní činnost domobrance v rámci Národní domobrany je přístup k těmto informačním kanálům důležitý (a v mnohém nenahraditelný), proto v následujících řádcích Informační centrum Národní domobrany (Infocentrum) připravilo několik souvisejících častých dotazů a "životních situací" domobrance s doporučeným návodem, jak v těchto případech postupovat.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ