DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Povstalci přeskupují síly a připravují se na další německé útoky. ČNR vede s jednotkami ROA generála Vlasova neúspěšná jednání, Vlasovci následně opouštějí Prahu. Do Prahy přijíždějí početné partyzánské jednotky a částečně tak kompenzují odchod jednotek ROA. Pokračují boje na barikádách, bojuje se na předměstích Prahy. Popravy zajatých povstalců a masakry civilistů nacisty pokračují. Němci připravují mohutný útok za použití pěchoty a tanků – jsou rozhodnuti probít se Prahou za každou cenu.

Přes noc v Praze vyrostlo na 2 000 barikád, povstalci je brání puškami, samopaly, lehkými kulomety a granáty. Vlasovci se aktivně zapojují do bojů proti německým okupantům, německé tanky se probíjejí do města. Probíhají boje ve vnitřním městě s německou posádkou, Němci se pokoušejí zmocnit důležitých objektů. Prahu bombardují německá letadla, nacisté ženou před svými tanky české muže, ženy, děti a starce. Do povstání se zapojují příslušníci protektorátního vojska a přivážejí povstalcům velké množství zbraní a munice. Znovu hoří prudké boje o Staroměstskou radnici, Plzeň a okolí osvobozeny americkou armádou.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča analyzuje, proč čechofobové odmítají připomínat a záměrně zamlčují německý teror v letech 1938-1945.

„V letošním roce si připomínáme 72. výročí Květnového povstání českého lidu a konce 2. světové války. Ale lépe asi je – Měli bychom si připomínat! Protože s výročími z naší historie to je v současné době vždy stejné – moc se o nich nemluví. Nic nepřipomínat – takový je oficiální postoj médií a politického establishmentu. Vždyť bychom tak připomínali válku, kterou rozpoutalo Německo, válku, ve které díky Němcům zahynuly desítky miliónů lidí! Válku, ve které bylo Německo poraženo hlavně zásluhou armády SSSR. A protektorát?! To bychom zas připomínali německý teror na našem území, který si vyžádal na 350 tisíc civilních obětí. A Německo je přeci nyní náš hodný spojenec, (ačkoli nás chtělo vyhladit). A Rusko je přeci ten náš ošklivý nepřítel (ačkoli při osvobozování našeho území zde padlo na 140 tisíc sovětských vojáků).

Snaha protektorátní vlády o vyhlášení „Českomoravské republiky” ztroskotala, předseda vlády R. Bienert zatčen. Občané spontánně odstraňují německé nápisy a vyvěšují čsl. vlajky, Pražský rozhlas vysílá první výzvu obyvatelstvu. Primátor Říha odevzdává vedení magistrátu zástupcům NV Praha, ČNR formuluje prohlášení o konci protektorátu. Němečtí vojáci začínají střílet do lidí na ulicích, Pražský rozhlas následně vysílá výzvu k boji proti okupantům. V pražských ulicích propukají urputné boje, jednotky SS útočí na Staroměstskou a Novoměstskou radnici a rozhlas. Ku Praze se přesouvají početné Schörnerovy svazy, esesáci pod velením von Pücklera pokračují v boji proti povstalců.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BROŽURA KE STAŽENÍ