DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 budou představitelé Rady Národní domobrany pplk.v.z., MUDr. Marek Obrtel, paní Nela Lisková a por. v.v., PhDr. František Krejča hosty ve vysílání Svobodného vysílače.

Beseda začíná v 18.oo hod a potrvá do 21.00 hod.

Tématem besedy bude problematika Národní domobrany, její význam a její cíle a stejně tak názory představitelů Rady Národní domobrany na aktuální dění u nás a ve světě.

http://www.svobodny-vysilac.cz/

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje poslední řádění islamistických hrdlořezů ve Velké Británii a počínání vlastizrádného, kolaborantského a prolhaného establishmentu, který je plně zodpovědný za bezpečnostní situaci, do níž se celá Evropa dostala.

„V těchto dnech provedli v Londýně islamisté další teroristický útok na civilní obyvatelstvo, zabili sedm lidí a na padesát jich zranili. Učinili tak za použití automobilu a nožů, takže každý soudný člověk jistě musí uznat oprávněnost snahy Evropské Komise odzbrojit Evropany, zbavit je legálně držených střelných zbraní a zabránit tak jejich zneužití k teroristickým útokům. A soudný člověk také bezesporu ocení rychlou a efektivní reakci politiků! Britská premiérka útok odsoudila a rázně vyzvala k důsledné kontrole internetu! Evropští politici „jsou v duchu s rodinami obětí.“ A naši politici!? Ti se nebáli pokročit ještě o kousek dál a s přímočarostí a otevřeností jim vlastní nám sdělují, že – „Jsme ve válce!“

Představitel rady Národní domobrany František Krejča připomíná poselství událostí 6. června 1944 na francouzském pobřeží.

„Před sedmdesáti třemi lety, 6. června 1944, došlo k vylodění Spojenců v Normandii a k otevření „druhé fronty“. Po dlouhé době příprav Spojenci zaútočili na pobřeží Francie a zahájili boj proti Německu na evropské půdě. Moment překvapení vyšel dokonale, ale letecká a dělostřelecká příprava nebyla provedena, kvůli počasí, ale také kvůli snaze utajit akci do poslední chvíle. A německé opevnění nebylo slabé a muži na člunech byli přiváženi přímo před hlavně německých kulometů. Na mnoha člunech byli všichni pobiti hned vzápětí poté, kdy se padací vrata člunů otevřela. Američtí, britští a kanadští vojáci se ocitli nechráněni na několika metrech písčité pláže; před nimi vysoké srázy s německými betonovými sruby, za nimi moře. Být zastřelen, utopit se ve vlnobití – nebo jít do ohně kulometné palby. Američané a Britové s Kanaďany projevili odvahu, která hraničila se šílenstvím! To, co se odehrálo na místech vylodění v prvních hodinách invaze do Normandie byla jatka, ale především to byl opravdový přímý střet pekla a lidské vůle. V dějinách vojenství a válečnictví není mnoho takových naprosto výjimečných událostí.

Představitelé rady Národní domobrany budou pracovně v sobotu 3. června 2017 v Ústí nad Labem.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 na Mírové náměstí v Ústí nad Labem, před budovu České spořitelny v širší části náměstí. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od 14:00 do 16:00) proběhne setkání s občany a domobranci z Ústeckého kraje a se všemi dalšími, kteří se také budou chtít zúčastnit a přijedou i z jiných regionů.

Těšíme se na shledanou!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ