DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Nela Lisková, honorární konzulka Doněcké lidové republiky a
představitelka Rady Národní Domobrany zve všechny občany na dnešní 9:00 hod. do budovy Krajského soudu v Ostravě:

VÝZVA všem občanům České republiky, kteří už se nechtějí podílet na financováni vyvražďování dětí a civilistů v Donbasu a terorismu v Evropě.

„Vážení občané České republiky, dnešního dne, 28. 6. 2017 v 9.00 h proběhne u Krajského soudu v Ostravě v místnosti 333 řízení o likvidaci Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky na základě intervence Ministerstva zahraničních věcí a zejména pana Zaorálka a europoslance Štětiny, kteří veřejně podporují, financují a propagují fašismus a terorismus, čímž se dopouštějí trestných činů.

Představitelé rady Národní domobrany budou v sobotu 1. července 2017 pracovně v Hradci Králové.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin do centra města, na Malé náměstí ke kašně sv. Jana Nepomuckého. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně proběhne setkání s občany a domobranci z Královéhradeckého kraje a se všemi dalšími, kteří se také budou chtít zúčastnit a přijedou i z jiných regionů.

Těšíme se na shledanou!

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se vrací k nedělnímu výročí, zasazuje čin hrdinných parašutistů a českých rodin, které jim pomáhaly, do perspektivy dnešního dění a komentuje neuvěřitelnou drzost Hermana s Bělobrádkem, kteří svou přítomností na pietě v Resslově ulici doslova poplivali to, za co tisíce českých vlastenců během německé krutovlády zaplatily svými životy.

„V neděli 18. června, tomu bylo přesně 75 let od dne, kdy v boji s německou drtivou přesilou padli v kryptě pravoslavného chrámu v Resslově ulici v Praze českoslovenští parašutisté, kteří provedli atentát na říšského zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Heydrich atentát přežil a skonal až v péči německých lékařů – a jsou možná oprávněné domněnky, že někdo v Říši měl prostě zájem na tom, aby Heydrich zemřel. Byl mladý a už tak úspěšný! Byl jedním z nejmocnějších mužů Třetí říše a snadno mohl „ledaskomu“ přerůst přes hlavu.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje brutální útok přeshraničních obohacovačů na našeho občana v hlavním městě.

„Před několika dny byl v Praze třemi muži surově a bezdůvodně napaden mladý muž; po brutálním útoku zůstal ležet v bezvědomí a musel být převezen do nemocnice. Podle policie se možná jednalo o turisty, kteří k nám zavítali tak říkajíc „na skok“ a možná již zase odjeli nebo se přesunuli jinam, kde třeba udělají něco podobného. Útok provedli mladíci původu nečeského, ba neevropského – jak evidentně vyplývá ze záběrů průmyslové kamery, která celou scénu zachytila. Jinými slovy, šlo o případ multikulturního „obohacení“, k jakému už měsíce a roky běžně dochází v západní Evropě v souvislosti s tzv. migrační krizí.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ