DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča seznamuje domobrance a příznivce z řad veřejnosti se svým pohledem na dnešní státní svátek.

„Není mnoho historických událostí, které bychom si měli připomínat s takovou úctou, vážností a vděkem, jako svátek příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu – přijetí křesťanské víry, kultury, písemnictví a vzdělanosti. Jde o počátek nové civilizace, do které se slovanské národy zrodily. Není tím řečeno, že před tím zde hodnotného nebylo nic! Předkřesťanské kmenové kultury evropských etnik obsahují mnohé, s čím bychom se měli s obdivem seznamovat; jejich odkaz je impozantní. Ale pokud by nebyl zachycen zkoumavým a zaujatým pohledem kultur již vyspělých, s dávnějšími a hlubšími kořeny a hlavně znalých písma – kultur antického Řecka a Říma a z něj vyrůstající kultury křesťanské, pokud by nebyl zaznamenán v jejich literárních, vědeckých a uměleckých dílech, o tehdejším světě bychom nevěděli! Kmenové kultury evropských etnik měly svoje nesporné kvality; jejich odkaz se nám nedochoval v úplnosti, známe jen jejich torza, která i v neúplné podobě srozumitelně vypovídají o vášnivé touze tehdejších obyvatel Evropy pochopit svět, dobít si v něm svoje místo a získat pro svůj rod a pro své bůžky vážnost a úctu. V kmenové kultuře staroevropanů je obsaženo mnohé, co bychom měli poznat.

árodní domobrana připomíná STÉ VÝROČÍ BITVY U ZBOROVA. Video představitelů rady Národní domobrany Marka Obrtela a Františka Krejči k tomuto významnému mezníku novodobých českých dějin můžete shlédnout v novém videopříspěvku zde na webu Národní domobrany, Facebooku, nebo na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kbU6DgQwQN0.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje včerejší rozhodnutí ostravského soudu ve věci spolku, pod kterým formálně vyvíjel činnost Konzulát Doněcké Lidové republiky. Vyjádření Nely Liskové najdete zde: http://www.rukojmi.cz/…/4153-nela-liskova-je-to-politicky-p….

„V těchto dnech byl soudním rozhodnutím zrušen Spolek Konzulát Doněcké Lidové republiky (DNR). Je to kauza politicky motivovaná a pro naši současnost příznačná. Jaký je postoj českého ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti? „Ministr zahraničních věcí argumentoval, že založení tohoto spolku je v rozporu s mezinárodním právem, na které odkazuje Ústava ČR zejména se závazkem ČR respektovat územní celistvost jiných států“ (citace tiskového odboru MZV).

Nela Lisková, honorární konzulka Doněcké lidové republiky a
představitelka Rady Národní Domobrany zve všechny občany na dnešní 9:00 hod. do budovy Krajského soudu v Ostravě:

VÝZVA všem občanům České republiky, kteří už se nechtějí podílet na financováni vyvražďování dětí a civilistů v Donbasu a terorismu v Evropě.

„Vážení občané České republiky, dnešního dne, 28. 6. 2017 v 9.00 h proběhne u Krajského soudu v Ostravě v místnosti 333 řízení o likvidaci Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky na základě intervence Ministerstva zahraničních věcí a zejména pana Zaorálka a europoslance Štětiny, kteří veřejně podporují, financují a propagují fašismus a terorismus, čímž se dopouštějí trestných činů.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ