DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Rada Národní domobrany reaguje na včerejší reportáž TV Prima o Krušných psech, skupině Národní domobrany 41501 Teplice.

„Ve středu 19. července 2017, ve zprávách v 18:55 hodin, uvedla TV Prima reportáž o „samozvaných“ ochráncích našich státních hranic, kteří konají obchůzky po česko-německé hranici v okolí Cínovce v Krušných Horách. Reportáž naznačuje, že se ti lidé dopouštějí něčeho neslýchaného! Vždyť oni jdou na hranice, aby zjistili, zda se v té oblasti neděje něco, co by mohlo narušit bezpečí tamních občanů – kupříkladu, jestli k nám tudy náhodou nepřicházejí ilegální migranti z německé strany. Jak si něco takového vůbec mohou dovolit v době, kdy náš stát ochotně plní požadavek evropských elit, aby k nám byl umožněn přísun ilegálních migrantů!? A kdy je navíc ponecháno jen na jejich libovůli, jak se budou chovat k domácímu obyvatelstvu.

„Navzdory tomu, že Národní domobrana existuje drahnou dobu a mnohé už o sobě sdělila, stále se kolem ní objevují nejasnosti či přímo záměrně vytvářené a rozehrávané mystifikace, nepravdivá tvrzení a falešné domněnky. Mimo jiné je Národní domobrana neustále spojována s tou či onou politickou stranou a nebo se stává cílem snah některých politických stran, které se jí snaží získat pro sebe. Ovšem takové tendence jsou liché a nemohou svoje aktéry dovést k cíli pro ně žádoucímu, protože jsou v rozporu se základními principy, které Národní domobrana zastává a které určují její činnost.

Rozhovor s Nelou Liskovou, který na pokyn vlády museli po dvou hodinách stáhnout z Parlamentních listů!

Převzato z: http://www.rukojmi.cz/clanky/4250-rozhovor-s-nelou-liskovou-ktery-na-pokyn-vlady-museli-po-dvou-hodinach-stahnout-z-parlamentnich-listu

---

Posunuli jsme se směrem k peklu, migrační vlna je řízená invaze, tvrdí Nela Lisková, kterou pro její názory čeští politici příliš nemusí.

ParlamentníListy.cz hovořily s aktivistkou Nelou Liskovou, šéfkou nedávno rozpuštěného zastupitelského centra Doněcké lidové republiky, kterou pro její politické názory nemají politici ani mediální mainstream příliš v lásce. Na Ukrajině podle Liskové vládne „fašistiský režim“ Petra Porošenka, který „koná dle odkazu Stěpana Bandery“ a probíhá tam genocida obyvatelstva. Rozhodnutí soudu týkající se zrušení centra, které Lisková vedla, bylo podle ní pod silným politickým tlakem. „Sám se fotil s plukem Azov a mě označil za teroristku?,“ hájí se Lisková rovněž rázně vůči ostrým slovům ze strany europoslance Jaromíra Štětiny.

Ve středu 12. 7. 2017 budou představitelé Rady Národní domobrany pplk.v.z., MUDr. Marek Obrtel, paní Nela Lisková a por. v.v., PhDr. František Krejča hosty ve vysílání Svobodného vysílače.

Beseda začíná v 21:00 hod a potrvá do 23:00 hod.

Tématem besedy bude problematika Národní domobrany, její význam a její cíle a stejně tak názory představitelů Rady Národní domobrany na aktuální dění u nás a ve světě.

http://www.svobodny-vysilac.cz/

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ