DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se ohlíží za zákeřnou hromadnou vraždou spáchanou islámskými teroristy v ulicích Barcelony.

„Před několika dny najeli do davu lidí v Barceloně islámští teroristé autem a zabili čtrnáct osob. Byl to další útok z mnoha podobných, k jakým došlo od počátku migrační krize. Při tryzně za oběti útoku objal otec zabitého dítěte na důkaz odpuštění a usmíření imáma, muslimského duchovního. Evropa stojí na křesťanských základech a proto by snad byli někteří lidé dokonce ochotni říci – Ano, je psáno „Udeří-li tě kdo v pravou tvář, nastav levou!“ Ale platí tohle vždy? Teď také? Není snadné říci, co je správné v takové chvíli udělat. Ale je jasné, co je správné neudělat – správné je neobejmout!

Před několika dny jsme zaznamenali veřejně přístupnou konverzaci ředitele redakce Parlamentních listů Jaroslava Polanského z 28. července 2017 (jeho facebookový profil najdete zde: https://www.facebook.com/Jarda.Polansky) s bulvárníkem Pavlem Novotným a vydavatelem "Vlasteneckých" novin Radkem Veličkou. (V případě, že by pan Polanský svůj příspěvek a vlastní komentáře pod ním odstranil, najdete je zde: http://nezaujaty-reditel-redakce-parlamentnich-listu.webnod….) Tato, jinak vcelku nezajímavá komunikace vedená na úrovni 5. třídy obecné školy nás přiměla k názoru, že jsme pravděpodobně zjistili pravý důvod bezmála rok a půl trvající mediální blokády představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové (a Národní domobrany jako takové) na Parlamentních listech.

Představitel rady Národní domobrany por. v.v. PhDr. František Krejča přibližuje svůj osobní pohled na srpnové události roku 1968 a dochází k závěru, že skutečnou příčinou mnohých našich nepříjemných národních mezníků je především naše vlastní lhostejnost.

„Dne 21. srpna 1968 proběhla na území tehdejšího Československa invaze vojsk Sovětského svazu a dalších čtyř států Varšavské smlouvy pod praporem „internacionální pomoci a záchrany socialismu“. Pro starší generace jsou srpnové události většinou symbolem zrady a ponížení, ale také sepjetí národa v těžké chvíli. „Jsme s vámi, buďte s námi“ – tak znělo heslo oněch dnů. Pro mladší generace je Srpen už jen prázdným pojmem. Někteří říkají, že je to dobře – je prý potřeba dívat se kupředu a neohlížet se. Ale je opravdu správné zapomínat na významnou dějinou událost a přitom se nesnažit vzít v potaz nově dostupné informace a pochopit její dobový kontext? A je potřeba ptát se ještě jinak – je to dobře jen pro někoho nebo pro nás všechny? V hlasitém povyku prorežimního mainstreamu, který v tyto dny každoročně roztáčí mediální kolotoč o „hnusné zradě Rusáků“ a „okupaci, kterou jim nikdy nemůžeme zapomenout“, až přespříliš nápadně zanikají důležité skutečnosti.

Pro domobrance a příznivce Národní domobrany, kteří nemají čas sledovat všechny extrementy mainstreamových médií týkající se naší nezávislé občanské iniciativy, zveřejňujeme pár zábavných odkazů.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ