DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča v případě volby některé ze systémových stran doporučuje zvážit podporu (zakroužkování) těch zákonodárců, kteří podpořili výše uvedenou platformu.

"Vážení přátelé, osobně nejsem voličem Hnutí ANO a nejsem ani voličem žádné ze systémových stran, ale odmítám vidět ve všech jejich poslancích a sympatizantech nepřátele! Žijeme spolu v této zemi a pokud pro ní chceme to dobré, potom se musíme umět všichni shodnout na nejzákladnějších principech, které máme společné. Proto vaší pozornosti doporučuji výzvu zakladatele Platformy zákonodárců na obranu evropské kultury a jejích hodnot, která vystupuje proti multikulturalismu a masové imigraci, poslance za ANO, PhDr. Zdeňka Soukupa z Karlovarského kraje. Dovoluji si apelovat na všechny, kteří se rozhodli dát svůj hlas Hnutí ANO nebo kterékoli jiné straně, za kterou v těchto volbách kandidují další poslanci a senátoři, kteří Platformu zákonodárců podpořili – Ve volebních lístcích vyberte a kroužkem označte ty kandidáty, kteří mají odvahu stát si na svém i proti vůli svých stranických sekretariátů. Takoví lidé jsou na zodpovědných místech vždy potřební! Vy, kteří budete jejich strany volit, dejte jim preferenční hlasy. Preambuli platformy a seznam zákonodárců, kteří tuto platformu podpořili, najdete zde: http://platforma-parlament.cz/."

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ