DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel se ohlíží za poslední vlnou mediálních útoků na Národní domobranu a doporučuje celé alternativě, aby se s havloidními spratky z mainstreamu vůbec nebavila.

„Jako houby po dešti se v poslední době vyrojily žádosti zástupců jednotlivých mainstreamových médií o poskytování informací, o rozhovory a jiné formy „mapování“ života Národní domobrany, jako úspěšné, funkční a sílící, nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické občanské iniciativy, která je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou.U nezkušeného a podobnými situacemi neprotřelého jedince může tento zájem vyvolat úsměv na rtech a hřejivý pocit u srdce. My, kteří jsme si podobnými situacemi již prošli a jejich následky jsme si prožili a troufám si říct, že jsme si je už i „odžili“, my už tak lehkomyslní nejsme a nebudeme. Můj nejbližší spolupracovník a představitel rady Národní domobrany František Krejča situaci již velmi dobře a srozumitelně popsal ve svém příspěvku, v reakci na uveřejnění článku „Mapa domobran“, který vyšel dne 24. července 2017 na serveru Aktuálně.cz a pod nímž je podepsán redaktor Jakub Zelenka, známý dezinformátor, demagog a manipulátor s fakty.

Rada Národní domobrany před několika dny také zběžně reagovala na reportáž TV Prima o Krušných psech, skupině Národní domobrany 41501 Teplice, vysílanou ve středu 19. července 2017, ve zprávách v 18:55 hodin. Zde TV Prima referovala o „samozvaných“ ochráncích našich státních hranic, kteří konají obchůzky po česko-německé hranici v okolí Cínovce v Krušných Horách, čímž se údajně mají dopouštět něčeho neslýchaného. Chtějí totiž bránit ilegální imigraci do naší vlasti přesto, že tomu Brusel a jeho mopslíci dávají zelenou a předhánějí se v aktivitách, jak na to vyzrát, aby i přes odpor občanů imigranti do naší vlasti dosazeni byli.

Takových reportáží a článků jsme viděli, četli a ještě uvidíme a budeme číst nespočet. Není třeba si s nimi ani v nejmenším dělat starosti, natož se jimi jakkoliv intenzivně zabývat. Jejich problém tkví ale v něčem poněkud jiném – v latentním, skrytém působení na psychiku domobranců, našich příznivců a celé veřejnosti tím, že se necháme vtáhnout do „mainstreamových sítí“ a budeme tak donuceni hrát hru, o kterou se chlebodárci oněch Zelenků, Fendrychů, Landů a jiných pisálků a redaktůrků snaží. Kdokoliv z domobranců poskytne informaci, vytrženou z kontextu, tuto mainstream přemele, poupraví, vysvětlí a zmrzačí tak, že ji ani vlastní autor nepozná. Kolotoč událostí vedoucí k nevěrohodnosti, ztrátě serióznosti až k případnému rozpadu iniciativy je tak roztočen. Zdůvodňujete, upřesňujete, dementujete, popíráte – až popřete sami sebe, neboť jak známo – tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.

Oba jsme si s Františkem Krejčou podobnou situací již prošli, umíme se v tomto prostředí pohybovat, nechceme a nebudeme opakovat stejné chyby, které se staly osudné iniciativě Československých vojáků v záloze, dílem z nevědomosti a přehnané důvěry ve sliby mainstreamových redaktorů a dílem vlivem zákulisního jednání některých výše postavených, ale i řadových funkcionářů iniciativy a jejich loutkovodičů z některých politických stran a hnutí.

Zde bych za všechny kauzy, kterých byla řada, uvedl jednu, snad tu nejkřiklavější, která dává jasný důkaz o tom, co jsou mainstream, jeho sluhové a poskoci zač. Psal se konec měsíce srpna roku 2015 a Lukáš Landa, redaktor ČT, natočil s naší Jihočeskou rotou Jana Žižky z Trocnova a Kalicha reportáž o výcviku našich příslušníků k ochraně státní hranice. Natáčení zahrnovalo odhadem asi 10 - 15 hodin materiálu (který nám i přes opakované žádosti nikdy nebyl dán k dispozici) a výsledkem byla reportáž Marka Wollnera v cyklu Reportéři ČT, za kterou později Lukáš Landa obdržel novinářskou cenu v kategorii audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“ za rok 2015. Na tento propagandistický blábol se můžete podívat zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/215452801240033/video/428821 (viz. uvedené foto u tohoto příspěvku).

Ze všech těch hodin natáčení vybral to nejvíce kompromitující, jeho tým záběry upravil a hudbou podbarvil tak, abychom nejen já, ale všichni kolem vypadali jako skuteční extremisté, rasisté, fašisté a xenofobové, přičemž na závěr pořadu zazněla slova tehdejšího velitele Jihočechů, M. H., za která byl pak souzen a podmínečně odsouzen. Pravdou je, že značnou měrou si M. H. tento ortel zavinil sám svou prostořekostí, o které jsme spolu předtím několikrát hovořili a já osobně jsem jej na podobné problémy upozorňoval a varoval ho před unáhlenou reakcí před kamerou s ohledem na pokřivené charaktery mainstreamových redaktorů, což je přesně to, čeho chceme uchránit naše domobrance a celou iniciativu Národní domobrany, aniž bychom rezignovali na vlastní postoje, názory a nebo se zdánlivě něčeho obávali.

Věřím, že naši stateční a uvědomělí domobranci neudělají stejné chyby a nenechají se vlákat do mainstreamové pasti, nezavdají příležitost mainstreamovému bulváru k plnění titulních stránek na náš úkor. Naše cíle jsou mnohem vyšší a naše ambice ušlechtilejší, než aby nás uspokojovalo, že se na nás usměje nějaká hezká zprofanovaná redaktorka, či že svůj úžasný obličej uvidíme v hlavním TV zpravodajství.

Závěrem a na dokreslení výše zmíněné kauzy snad jen tolik, že v době natáčení strávila moje manželka přibližně dvě hodiny rozhovorů s dotyčným redaktorem Lukášem Landou, kdy se ho vyptávala, jaké záměry má s natočeným materiálem, zda-li dokáže a má vůbec v úmyslu zpracovat jej objektivně, nestranně. Byla opakovaně ujišťována, že mu samozřejmě jde o reálný a nezkreslený pohled na věc. Ani tento osobní kontakt a mnohokrát vyřčená ujištění a sliby nemohly nic změnit na konečném díle zkázy, které ČT z materiálu nakonec vytvořila.

Jako velitel a představitel rady Národní domobrany vydávám tedy (na základě materiálu zpracovaného kolegou Františkem Krejčou a s ohledem na výše uvedené), závazný pokyn všem domobrancům Národní domobrany a zejména pak domobrancům na jednotlivých stupních velení a řízení, aby bez vědomí rady Národní domobrany neposkytovali žádné informace o struktuře, počtech, činnosti a vnitřním životě Národní domobrany do jakýchkoliv mainstreamových i jiných médií a podobně zaměřených subjektů. Nejsprávnější postup je odkázat je na webové a facebookové stránky Národní domobrany, případně na představitele rady, kteří mohou zpětně kontakt domobranců a skupin s médii ve výjimečných a odůvodněných případech doporučit nebo nedoporučit.

Věřím a jsem přesvědčen o tom, že svou disciplinovaností, uvědomělostí a obrovskou motivací k našemu hlavnímu cíli dokážeme překonat i takto rafinované nástrahy establishmentu a jeho nástrojů. Domovinu ubráníme!“

Pro zajímavost: Kdo vlastní média v ČR? Bylo by naivní někomu z nich věřit... https://www.mediaguru.cz/2016/03/infografika-aktualizovana-mapa-vlastniku-medii/

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ