DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje brutální útok přeshraničních obohacovačů na našeho občana v hlavním městě.

„Před několika dny byl v Praze třemi muži surově a bezdůvodně napaden mladý muž; po brutálním útoku zůstal ležet v bezvědomí a musel být převezen do nemocnice. Podle policie se možná jednalo o turisty, kteří k nám zavítali tak říkajíc „na skok“ a možná již zase odjeli nebo se přesunuli jinam, kde třeba udělají něco podobného. Útok provedli mladíci původu nečeského, ba neevropského – jak evidentně vyplývá ze záběrů průmyslové kamery, která celou scénu zachytila. Jinými slovy, šlo o případ multikulturního „obohacení“, k jakému už měsíce a roky běžně dochází v západní Evropě v souvislosti s tzv. migrační krizí.Pražský případ byl proveden se stejnou lehkostí a samozřejmostí, s jakou takové věci na Západě provádějí mladíci z islámského prostředí, kteří přišli buďto se současnou migrační vlnou nebo vyrůstají v západoevropských společnostech ve třetí nebo dokonce ve čtvrté generaci. Tyto generace jsou podle tvrzení neomarxistických a trockistických obhájců multi-kulturalismu „dobře integrované“, což dokazuje, že průvodním projevem „integrace“ je bestiální agresivita a že tudíž rozhodně není o co stát. V těchto konfliktech se ukazuje pravá podstata multi-kulturalismu a multi-etnicity. Nejde o konstruktivní, pospolité soužití národů, ras a kultur, ale jde o projekt záměrně chybný, špatný a nealizovatelný, jehož jediným výsledkem mají být jen krvavé konflikty a střety. To rozhodně není žádoucí pro běžné obyvatele evropských zemí. Ale násilné a krvavé střety jsou kýženým cílem nadnárodních elit, které si od konfliktů mezi národy, rasami a náboženskými ideologiemi slibují vytvoření dramatického chaosu, jehož jediným možným východiskem budou války, nastolení Nového světového řádu a vznik nové totality. Dosažení tohoto cíle si kromě ekonomických krizí a mezinárodního napětí zajišťují také systematickou migrací z Afriky a z Asie do Evropy. V západoevropských zemích se jim to už daří.

Pražský případ ukazuje, že to začíná také u nás. „Migranti tady nejsou, takže se u nás nic takového jako v západní Evropě dít nemůže“, opakuje mainstream tvrdošíjně. Oficiálně tady nejsou a vlastně k nám vůbec nechtějí! Ale přitom už není v naší zemi žádné větší město, ve kterém by je nebylo možno potkat. Nešťastník, který se náhodou stane jejich cílem, může dopadnout daleko hůře než jak skončil muž v Praze – mladíci exotického vzezření se nemusí spokojit s jediným tvrdým úderem do obličeje. Mohou svoji oběť na zemi třeba dokopat k smrti, ženy mohou jen znásilnit nebo třeba i zabít.

Takových případů se už na Západě stalo více než dost a staly se proto, že migranti vědí, že si to mohou dovolit! A už vědí, že si to budou moci dovolit také u nás. I zde budou přibývat podobné kriminální činy – loupeže, útoky, znásilnění, agrese spojená s úmrtím oběti. Byla na místě policie? Nebyla, protože skutečně nemůže být všude. Na místě ovšem byla kamera. Pomohla? V některých jiných (pohříchu však méně závažných případech) pomáhá – zkuste třeba ukrást v supermarketu rohlík, zaparkovat na nesprávném místě, možná dokonce jen přejít ulici mimo přechod. Budete dostiženi raz dva, coby dup, jinak řečeno – v cuku letu. Pražský případ byl ovšem uveden do sdělovacích prostředků až po cca pěti dnech, tedy po dostatečně dlouhé době, kdy dotyční turisté měli čas odejet po dobře vykonané práci.

Není zde vhodná snaha o laciné body jalovou kritikou policie – ta dělá, co dostane nařízeno. Je ale vhodné, ba naprosto nezbytné všimnout si, co dělají ti, kteří mají úkolovat policii v zájmu ochrany občanů téhle země. V těchto dnech česká vláda odsouhlasila plán verbovat do řad Policie ČR muslimy. Jak jinak, že!? Vždyť oni tady nejsou, nebudou a ani sem nechtějí – takže je jasné, že Policie ČR se bez nich neobejde. Už dříve byly připraveny zákony pro jejich snadné usídlování. A teď proti občanům této země dostanou mocný a pádný nástroj – policejní pravomoce, včetně obušků, slzného plynu, projektilů gumových a možná i negumových.

Napadení muže muslimskými mladíky a nábor muslimů do Policie ČR jsou dvě různé události, které spolu zdánlivě nesouvisejí – ale opravdu jen zdánlivě! Režim občanům ČR ukazuje, co je čeká a jak se budou věci řešit. Logické by bylo říci, že sice nebyla na místě policie, ale pokud by tam byl někdo s legálně drženou zbraní, mohl útočníky zastavit – buďto včas ještě před útokem nebo ihned poté, aby jim zabránil v útěku. Ale z řad establishmentu nic takového nezazní!

Přívrženci a podpůrci myšlenky domobranectví naprosto správně upozorní, že samotná přítomnost hlídky Národní domobrany v ulicích a na náměstích by byla pro takové a podobné zhovadilé jedince dostatečně odstrašujícím prvkem. Ale pro havloidní, multi-kulti sluníčkové žvanily nemůže domobrana být legálním nástrojem občanské kolektivní sebeobrany; oni mají ze sebevědomého, aktivního vlastenecky uvažujícího občana hrůzu! Režim zaprodává občany nadnárodním elitám a republiku podstrkuje Německu – lidé z vlády se jezdí mazlit se sudeťáky a už teď u nás německá policie a německá armáda mohou operovat kdekoli a podle svého uvážení. Zkrátka a dobře, režim věci vidí takto – republiku doširoka otevřít pro ilegální migranty, protože si to přeje Brusel a Berlín, kvóty statečně odmítnout, ale požadované množství migrantů přivézt; zemi zatáhnout do cizích válek a přírodní bohatství nechat rozkrást.

Proč tomu tak je a na základě čeho se tak rozhodlo, to občany zajímat nemusí, protože oni o poměrech v této zemi nerozhodují. A v tom mají lidé režimu pravdu – vědí, že mohou pro svůj prospěch lokajsky panáčkovat před elitami, i když to bude pro tuto zem sebevíc nevýhodné. Dosavadní situace v zemi potvrzuje, že obyvatelstvo si více váží akcí se zbožím podřadné kvality v supermarketech než zajištění stability a prosperity republiky a vlastního bezpečí. Lidové pořekadlo praví – Kdo chce kam, pomozme mu tam. My se ale nemusíme ptát – Kam?! Kam kráčíme a kde skončí naše putování? Ve světle naší stávající reality by to bylo vskutku pošetilé, vždyť odpověď je nasnadě – My už „tam“ vlastně jsme!“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ