DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje poslední řádění islamistických hrdlořezů ve Velké Británii a počínání vlastizrádného, kolaborantského a prolhaného establishmentu, který je plně zodpovědný za bezpečnostní situaci, do níž se celá Evropa dostala.

„V těchto dnech provedli v Londýně islamisté další teroristický útok na civilní obyvatelstvo, zabili sedm lidí a na padesát jich zranili. Učinili tak za použití automobilu a nožů, takže každý soudný člověk jistě musí uznat oprávněnost snahy Evropské Komise odzbrojit Evropany, zbavit je legálně držených střelných zbraní a zabránit tak jejich zneužití k teroristickým útokům. A soudný člověk také bezesporu ocení rychlou a efektivní reakci politiků! Britská premiérka útok odsoudila a rázně vyzvala k důsledné kontrole internetu! Evropští politici „jsou v duchu s rodinami obětí.“ A naši politici!? Ti se nebáli pokročit ještě o kousek dál a s přímočarostí a otevřeností jim vlastní nám sdělují, že – „Jsme ve válce!“Ale nikdo neřekl, že je potřeba okamžitě zastavit migraci! Už teď si naopak můžeme být jisti, že evropští politici a mainstream nás ubezpečí, že nejlepší ba dokonce ten jediný způsob, jak těmto „nehodám“ zabránit, je – odhodlaně, statečně, s láskou v srdci a s důvěrou v moudrost politiků čelit nenávisti a extremismu, čímž ovšem bude stejně jako kdykoli předtím míněna nenávist extremistů, odpůrců migrace, nácků, rasistů a xenofobních fašounů. Určitě k tomu ještě přibudou výkřiky typu – Více Evropy! – což do hovorové češtiny přeloženo znamená – Více migrantů do Evropy! Klidně jich přijměme milion! Bez migrantů se naše ekonomika neobejde! – popřípadě cokoli dalšího v tomto duchu.

Nad tím vším se pak jako růžový obláček na jitřní obloze vznáší slova – Evropa zahyne bez trvalé migrace – což je výrok švédské sionistky, manželky stockholmského rabína, aktivistky Barbary Lerner Spectre; výrok je vlastně objasněním toho, proč hlavními podporovateli migračního přílivu do Evropy jsou především politici a další VIP, pevně zakomponovaní do sionisticko zednářských struktur.

Posuzovat výroky politiků evropských je zbytečné; jim na našem hodnocení nezáleží a obyvatelé evropských zemí budou možná schopni svoje stanovisko zaujmout sami. Hodnotit ale můžeme výroky českých politiků, kteří jsou námi voleni, aby pečovali o zájmy naší země a naší společnosti. A tady můžeme říci jediné – Jsme ve válce? Jak to, že nám naši politici také neřeknou, čí zásluhou v té válce jsme?! Vždyť to oni sem tahají ty, kteří nám válku přinášejí! A co se děje v západní Evropě, může se brzy dít také u nás! Už teď je „národních hostů“ v našich městech plno, ačkoli prý tady nikdo není a nikdo z nich k nám vlastně nechce.

Jak je možné, že naši politici na mezinárodním fóru neukazují na opravdové původce křivd páchaných na národech Afriky a Asie? Na skutečné viníky válek v těchto zemích? Na ty, kteří na chaosu, krizích a utrpení lidí vydělávají!? Nikdo z našich politiků ve volbách nedostal hlasy za to, že by slibovat migrační příval. Jak je tedy možné, že nám teď do naší země vnucují ilegální migranty, financují demagogy z neziskovek, kteří všemožně migraci otevírají dveře a nám vyhrožují a zastrašují, když se tomu bráníme!? Podle nich je proces integrace migrantů v západních zemích úspěšný a občasné projevy agrese většinou s migrací nemají žádnou souvislost. Ale skutečnost je jiná. Tragické události, stejné jako byla ta v Londýně, jsou v přímé souvislosti s celkovou mezinárodní situací, s hrozbou krize, války a s migrační tsunami, která směřuje i k nám.

Co znamenají výkřiky našich politiků, neziskovkářů a mainstreamu o nenávistném antiislamismu, extremismu, neonacismu a neofašismu, xenofobii, o zatuchlém čecháčkovství? O evropské solidaritě, o mezinárodních smlouvách a „nezrušitelných“ závazcích, o naší morální povinnosti?! Je zde mnoho věcí podivných a těžko zodpověditelných. Ale na otázku – Jak dlouho nás budou takhle obelhávat? – je odpověď snadná. Budou to dělat tak dlouho, dokud jim to dovolíme! Což znamená, že asi ještě hodně dlouho, protože naše společnost je dílem netečná a dílem ustrašeně zalezlá. Výjimek je poskrovnu.

Dne 17. listopadu 2016 spolupořádala v Praze Národní domobrana průvod vlasteneckých skupin, Mezi účastníky byla mladičká dívka, která opakovaně volala jediné heslo – Láska k vlasti není zločin! A je na místě otázka – Jak to, že takové heslo nešíří ve společnosti mainstream a politický establishment, ale že zní z úst dívky v alternativním průvodu vlasteneckých sil? A jak to, že stejně jako tomu bylo v dobách totality a okupace, je tato pravda vlastně pronášena současnému vládnoucímu režimu navzdory!?

Naši politici jsou nadmíru štědře placeni z našich daní, ale našim zájmům neslouží! Není pro ně myslitelné dát najevo před západoevropskými lídry, že záleží především na téhle zemi a na jejích obyvatelích. Jsou to vskutku slouhové a lokajové elit a vlastenectví se mezi nimi nenosí. Při úvahách o naší politické scéně, úloze politiků v demokratické společnosti a stavu naší společnosti v současné době, je třeba vzdát té mladičké dívce hlubokou úctu a našim politikům říci jediné: Vy vlastizrádná, kolaborantská a prolhaná sebranko, drtivá většina z vás nesahá ani po kotníky lidem jako je tahle dívka! Říkáte, že jsme „ve válce“!? Ano, jsme; a je to také vaše zásluha!“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ