DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

David Buchtela, velitel skupiny Národní domobrany DEFENSO PATRIAM!, se zamýšlí nad „každodenním chlebem“ domobranců a skupin Národní domobrany formou vlastní Minipříručky Domobrance, jejíž jednotlivé kapitoly budeme na pokračování zveřejňovat.

„Při čtení některých komentářů na facebookových stránkách Národní domobrany občas zahlédnu otázku „Co dál? Co mám(e) teď dělat? V následujícím příspěvku (a v navazujících dílech) bych se s vámi rád podělil, co by mohlo a mělo být každodenní činností domobrance, respektive skupin Národní domobrany.

Domobranectví je nejen přihlášení se k deklaraci Rady Národní domobrany, vyplnění Kontaktního formuláře domobrance, ale především určitá úprava životního stylu. Hlavním mottem každého domobrance by se mělo stát myšlení vlastní hlavou, zvyšování fyzické kondice a učení se praktickým věcem, které mu (a jeho blízkým) pomohou přežít krizovou situaci.

Krizová situace v dnešní době, a při současném životním stylu lidské populace, může nastat prakticky kdykoliv a to z různých příčin. Může například dojít k náhlé přírodní katastrofě (požáru, povodni, zemětřesení, dopadu vesmírného tělesa), k plošnému vyřazení elektrické rozvodné soustavy (např. vlivem silné sluneční aktivity), k ekonomické krizi (např. zhroucení finančního systému), migrantské krizi, teroristickému útoku nebo dokonce k válce (občanské i globální). Pokud by došlo až globální válku mocností (pravděpodobně s použitím jaderných zbraní), byla by jakákoliv příprava jednotlivců marná – území zasažené radiací je neobyvatelné desítky, stovky let. Nejúčinnější přípravou na takovou situaci je zřejmě volba vhodné politické reprezentace, která zajistí přiměřenou ochranu obyvatel a především povede taková jednání na mezinárodní úrovni, která předejdou vzniku globálního konfliktu. V tomto smyslu máme co dohánět a napravovat.

Projev představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové na setkání konaném 8. května 2016 při příležitosti 71. výročí povstání českého lidu a osvobození domoviny od tyranie. Toto setkání se odehrálo před velvyslanectvím Ukrajiny v Praze 6. Národní domobrana zde podpořila těžce zkoušené občany Doněcké a Luhanské lidové republiky, jejichž předkové se v roce 1945 podíleli na osvobození naší domoviny od nacistické krutovlády.

„Vážení občané,

děkuji, že jste vyslyšeli moji výzvu za Národní domobranu a zúčastnili jste se akce k 71. výročí osvobození Československé republiky, kterou jsem záměrně zvolila na tomto místě, před Ukrajinskou ambasádou, jako symbol protestu proti fašismu, který – bohužel i s odkazem na tragickou historii – přetrvává v dnešní době na Ukrajině, kde jsou díky válečnému konfliktu vyvražďováni fašistickou vládou Porošenka civilisté, dětí nevyjímaje.

Je nezbytné se vždy z historie poučit a neopakovat chyby našich předků. Bohužel, když se dostanou k moci psychopaté, kteří v sobě nemají kousek lidskosti a dostatečnou inteligenci, jsme svědky hrůz a zabíjení i v dnešní době.

Celý válečný konflikt na Ukrajině je opět v plné režii USA stejně jako v jiných zemích, kde Spojené státy rozpoutávají válečné konflikty pro své ekonomické zájmy. Bohužel, válku na Ukrajině podporuje i naše ryze proamerická vláda a to jak finančně, tak dodávkami zbraní a těžké techniky.

Naši vládní činitelé se nestydí veřejně podporovat americkou administrativou dosazené vrahy k moci jako je Porošenko a jeho vláda, nestydí se ani podporovat vražedkyni a teroristku Savčenkovou a těmto vrahům vzdávají hold a veřejnou podporu. A to vše jen proto, že v sobě nemají kousek slušnosti a lidskosti a ze strachu z vlivu USA se jsou schopni podvolit jakémukoli svinstvu.

JAK SE ZAPOJIT DO NÁRODNÍ DOMOBRANY, nezávislé, veřejně apolitické a nadstranické iniciativy občanů:

1) Vyplňte Kontaktní formulář domobrance a vyčkejte na propojení! Formulář najdete na www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem. Každého 1. a 15. dne v měsíci Vám pošleme aktuální kontaktní seznam domobranců ve Vaší obci nebo oblasti. Zkontaktujte se s nimi a zformujte novou skupinu Národní domobrany!

2) Sami oslovte kamarády nebo sousedy a zformujte novou skupinu Národní do...mobrany! Na www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem následně všichni vyplňte Kontaktní formulář domobrance a poté i Kontaktní formulář skupiny, který najdete v e-mailu zasílaném všem domobrancům každého 1. a 15. dne v měsíci. Tento způsob Vašeho zapojení oceňujeme nejvíce!

3) Zkontaktujte existující skupinu Národní domobrany a zjistěte, zda-li Vás přijme! Skupinu ve Vaší obci nebo oblasti oslovte prostřednictvím Mapy Národní domobrany na www.goo.gl/eI0MeX. Pokud ve Vaší obci nebo oblasti skupina žádná skupina nepůsobí nebo má-li plný doporučený stav (10 domobranců), postupujte podle bodů 1 a 2, případně 4 a 5.

4) Jste-li spolkem nebo org. jednotkou jiné organizace, staňte se i naší skupinou! Pokud jste členy spolku, formální nebo neformální zájmové organizace (např. klubem vojenské historie, airsoftovým klubem, kynologickým spolkem, sportovním klubem, apod.), domluvte se navzájem a souběžně působte jako sehraná skupina Národní domobrany! Postupujte podle bodu 2.

5) Nemáte čas, necítíte se fyzicky fit nebo máte pocit, že jste příliš staří? Podpořte tedy ušlechtilou myšlenku domobranectví a rozvoj Národní domobrany alespoň libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny a sdílejte naše informace Vašim přátelům a známým! Děkujeme vám!

NÁRODNÍ DOMOBRANA K 15. KVĚTNU 2016 je prostřednictvím individuálních domobranců a skupin zastoupena v 771 obcích, 77 okresech a 14 krajích České republiky. 2 475 domobranců Národní domobrany (stav k 9. květnu 2016) jsou nyní přítomni v cca 12,36% obcí České republiky (unikátních PSČ). Novou mapu s přidanými skupinami a e-mailovými kontakty na ně najdete zde: https://goo.gl/eI0MeX. Nyní mají domobranci i zájemci z řad veřejnosti možnost jednotlivé skupiny zkontaktovat přímo. Mapa obsahuje pouze skupiny, které nám se zveřejněním údajů udělily svůj souhlas. Některé skupiny se veřejně prezentovat nechtějí nebo nové domobrance nepřijímají.

Nově přicházející domobranci Národní domobrany navazují kontakty s domobranci stávajícími a na základě doporučení Rady formují nové skupiny ve svých obcích a oblastech. Propojování nově příchozích domobranců s těmi stávajícími probíhá vždy 1. a 15. dne v měsíci. Dne 15. května 2016 byl odeslán 6. propojovací e-mail, 7. propojovací e-mail bude odeslán 1. června 2016.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY