DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel o blouznění prorežimních médií: Národní domobrana se prý „ozbrojuje“, napsaly Lidovky a neopomněly přidat několik ismů a zaručených pravd. A bývalý agent–rozumbrada Koller tomu pak nasadil korunu.

„Ve svém životě se nemohu pochlubit sbírkou citátů. Vymyslel jsem jich jen několik. Jeden z nich, v současné době ten nejdůležitější, zní: „Národní domobrana je eposem o obrovské občanské odpovědnosti“. Působení v ní chce celé chlapy, což je samozřejmě obrazně řečeno, protože velkou roli v ní hrají právě ženy, mnohdy hybatelky všeho dění, a to nepřeháním.

Právě obrovská občanská odpovědnost nám zabraňuje v tom, abychom byli takoví, jaké se nás snaží vykreslit systémová média a nebo, a to je velmi smutné, například Martin Koller, rádoby statečný bojovník proti NWO. Občanská odpovědnost je něco, co nám nedovoluje (jakkoliv se mohou najít jednotlivci, kteří selžou, stejně jako v kterékoliv jiné organizaci včetně armády a policie) chovat se jako extrémisté, rasisté, antisemité či xenofobové v nejčistší podobě těchto pojmů.

Skupina DEFENSO PATRIAM! organizovala v minulých měsících dvě (dle zpětné vazby od účastníků) úspěšné akce STŘELBY I a STŘELBY II. V rámci těchto akcí se účastn...íci seznámili s palnými zbraněmi kategorie B/C (k jejich vlastnictví je třeba být držitelem zbrojního průkazu) a zbraněmi kategorie D (k vlastnictví stačí bezúhonnost a dosažení věku 18 let). Z každé zbraně bylo možné i vystřelit pod dohledem zkušeného střelce.

Všichni účastníci navíc obdrželi certifikát o dosažené dovednosti Střelba – I. stupeň nebo II. stupeň a odpovídající nášivku na uniformu. Potvrzení o dosažení příslušného stupně dovednosti je vydáváno na základě pověření od Rady Národní domobrany.

Po skončení obou akcí se objevily dotazy, zda by bylo možné uspořádat podobnou akci i v jiné lokalitě. Proto si dovolujeme oslovit (nejen) skupiny Národní domobrany s následující nabídkou konání akce typu Střelby na jimi vybrané střelnici.

Bližší informace na http://defensopatriam.cz/8-nabidka-akce-typu-strelby-pro-skupiny-narodni-domobrany

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková navštívila ve dnech 15. - 25. června 2016 Doněckou lidovou republiku (DNR), aby jednala s jejími státními orgány a občanskými organizacemi o zřízení Zastupitelského centra DNR v České republice, které bude sídlit v Ostravě a bude rozvíjet ekonomickou, kulturní, sociální a informační spolupráci mezi našimi republikami.

Během této návštěvy, dne 24. června 2016, d...ošlo na Ministerstvu zahraničních věcí DNR k historické události – klenot Národní domobrany Nela Lisková podepsala Dohodu o mezinárodní spolupráci mezi DNR a Českou republikou a zároveň Jmenovací dekret. Tímto okamžikem tak byla ministryní zahraničních věcí DNR Natálií Nikonorovou, zastupující vládu DNR, oficiálně jmenována honorárním konzulem DNR v České republice.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o obludných protinárodních plánech bruselských psychopatů a jejich loutkovodičů.

„Před nedávnem oznámila Evropská komise, že chce, aby vybrané státy Afriky a Blízkého Východu bránily „spontánní“ migraci svých obyvatel do Evropy tím, že budou provádět migraci „řízenou“. Za to jim EK dá miliardy euro. Jinými slovy – do téhle doby migranti od vás k nám chodili tak říkajíc načerno, ale teď nám budete migranty posílat oficiálně a my vám za to budeme platit. Až přespříliš z toho vysvítá záměr elit EU vyvolat migrační vlnu z těchto zemí tak, že se s nimi zahájí rozhovory o možnosti takovou vlnu vytvořit.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY