DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o několikanásobném ohrožení, kterému naše republiky nyní čelí.

„Zkušenost učí, že vážné problémy nechodí samotné. Jsou záležitosti, které spolu zdánlivě nesouvisejí, ale jdou ruku v ruce. Všichni to známe; každý jsme si v životě prošli obdobím, kdy se na nás jako z udělání naráz sesypala celá řada potíží a problémů. V životě národů a států to mohou být krize, války, epidemie, přírodní katastrofy, sociálních otřesy... Možností je mnoho, ale výsledkem takové souhry je vždy jedině pořádný malér. Jak to tak vypadá, naše republika se právě nachází v takovém několikanásobném ohrožení. Jsme v problémech, které vypadají, že spolu nesouvisejí a jsou řešitelné nezávisle na sobě. Jen tak namátkou - migrační vlna, neloajální vztah našich politických elit k vlastní zemi, otázka Benešových dekretů... Skutečně to na první pohled nemá mnoho společného. Benešovy dekrety jsou odbytou záležitostí, migrační vlna se stále tváří, že nás možná obejde a přirozené sklony našeho establishmentu ke kolaboraci s kýmkoli jsou konstantní... Ale pokud vše nahlédneme zevrubně, potom vzájemná těsná vnitřní souvislost doslova bije do očí!

Chcete se vidět s Markem Obrtelem, Nelou Liskovou a Františkem Krejčou?

Zveřejňujeme kalendář veřejných setkání představitelů rady Národní domobrany s občany a domobranci, abyste si mohli naplánovat svůj čas.

U příštího setkání v Ostravě došlo k posunutí termínu z 22. na pátek 28. října 2016. Setkání proběhne ve 14:00 hodin, místo bude upřesněno v následujících dnech.

Volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu PČR potvrdily mnoho dlouhodobých předpokladů. Celkem samozřejmé bylo, že největší kus koláče si budou dělit silné parlamentí strany. Ale jeden dílčí výsledek voleb byl ohromující – naprostý neúspěch malých neparlamentních, vlastenecky orientovaných politických subjektů. Nedalo se očekávat, že se tyto strany dokáží sjednotit do většího celku, který by mohl zaznamenat výraznější úspěch. Ale nedalo se ani očekávat, že namísto alespoň minimálního zisku se dostaví porážka takřka apokalyptických rozměrů.

Pravda, ozývají se hlasy, že existuje oprávněné podezření na možnou manipulaci volebními výsledky režimem. A nebylo by divu! Programy neparlamentních stran byly zaměřeny proti migraci, proti setrvání našeho státu v EU a v NATO a jejich rétorika byla výrazně kritická vůči současné vládní politice! To značné části české veřejnosti dávalo naděje na alespoň mírnou korekci dosavadního směřování země, ale rozhodně to vyvolávalo u příslušníků politickému establishmentu mrazení v zádech.

Proslov představitele rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Marka Obrtela, který přednesl na demonstraci "SPOLEČNĚ ZA VYSTOUPENÍ Z EU" nejen“ konané dne 17. září 2016 v Praze na Václavském náměstí. Představitelé rady Národní domobrany byli pozváni organizátorem této akce, spolkem Za naši kulturu a bezpečnou zem Lucie Haškové.

„Vážení přítomní, dámy a pánové!

Na úvod mi dovolte, abych z účasti na dnešní akci omluvil naši kolegyni, členku rady Národní domobrany, Nelu Liskovou, která se nemůže zúčastnit z důvodu nemoci, která ji postihla krátce po návratu z Doněcké lidové republiky, kde řešila problematiku spojenou s fungováním nově vytvořeného Zastupitelského centra DNR v ČR. Jak jistě víte, tento její počin způsobil v České republice velký rozruch, jistými kruhy je nazýván zločinem a Nelu za něj chtěli dokonce trestně a nebo alespoň (jak uvedl pravdoláskařský demagog a zaprodanec bruselsko–washingtonské kliky Jaromír Štětina) politicky stíhat, my ji však za tuto její aktivitu děkujeme a jako rada Národní domobrany ji v jejím úsilí podporujeme.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča upozorňuje na to, že kvazielitami řízená a podporovaná migrace s sebou nese mimořádná zdravotní rizika, která mohou postihnout každého z nás a že vinou evropských vlád jsou porušovány nejzákladnější zdravotnické principy dané zákonem!

„Všichni si pamatujeme, jak nás sdělovací prostředky zhruba od roku 2000 každý den informovaly o řádění nebezpečných nemocí ve světě, o hrozbách epidemií a příchodu tragédií katastrofických rozměrů. Vymře lidstvo na pandemii takovou či onakou, zahubí nás zákeřný virus ten či onen? Tak se tázala média a barvitě líčila heroický boj farmaceutických koncernů s chřipkami prasečími, ptačími, nilskými, post–španělskými i dalšími! A což souboj západních zpravodajských služeb se zběsilým úsilím teroristů získat smrtelně nebezpečné zárodky z tělesných ostatků obětí španělské chřipky!? Kutání teroristů v ruské tundře za polárním kruhem, kam byly milióny těl zesnulých v době těsně po první světové válce odváženy do hromadných hrobů!? To teprve byl ten pravý dechberoucí příběh! Jestli to ovšem někomu připadá jako pitomost, tak má naprostou pravdu, ale tyhle články jsou reálné, byly cca před deseti lety přebírány českým tiskem a jsou k dohledání.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY